Nysta


Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 fem stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Läs mer om Nysta här.

På gång i Nysta

Nystas lanseringskonferens -  Ett bättre Sverige


Den 18 juni lanserades Nystarapporten, civilsamhälets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden. I samband med detta höll Nysta en lanseringskonferens med inbjudna gäster från olika samhällssektorer som fick ge sina perspektiv på många av de frågor som Nysta har tagit sig an under det gångna året. Konferensen spelades in och du kan se den i sin helhet i filmerna nedan.


Del 1 av 3. Om samhällskontraktet och Sprickorna i samhällstrukturen.

Del 2 av 3. En omvälvande tid.

Del 3 av 3. En kraft att räkna med.

Medverkande


Ahmed Abdrirahman, grundare The Global Village och Järvaveckan

Jason Diakité, artist

Jakob Forssmed, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (KD)

Lena Hallengren, socialminister (S)

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)

Tomas Lindroth, institutionen för tillämpad IT Göteborgs universitet

Annie Lööf, partiledare (C)

Sara Nazari, poet

Hanna Stjärne, VD Sveriges Television

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future

Lars Trägårdh, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Judit Wefer, områdesledare transformativ offentlig sektor och civilsamhället Vinnova


Från Nysta


Magnus Karlsson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska kyrkan

Marika Markovits, domprost domkyrkoförsamlingen i Stockholm

Ola Mattsson, chef för Growth Hub Rädda Barnen

Negin Tagavi, strategisk verkställande ledare Fryshuset

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset


Inspelning från Nystas vårkonferens den 26 mars


Den 26 mars gick Nystas stora vårkonferens av stapeln med mer än 200 deltagare och ett välfyllt program. Konferensen blev en chans för Nysta att tala om det pågående projektet medan inbjudna gäster i form av politiker, journalister, redaktörer och experter gav sin syn på civilsamhälelt och reflekterade kring temat för dagen: Att driva samhällsförändring på 2020-talet.


Du kan se inspelningen av konferensen och ta del av materialet som diskuterades via länken nedan.Medverkande


Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare Svenska Röda Korset

Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies Kairos Future

Annie Lööf, partiledare (C)

Nooshi Dadgostar, partiledare (V)

Ebba Busch, partiledare (KD)

Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet

Susanne Nyström, ledarskribent Dagens Nyheter

Sanna Rayman, chefredaktör Altinget

Hannah Kroksson, generealsekreterare LSU och teamledare för Det demokratiska utrymmet

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska kyrkan och teamledare för Arbetsmarknad

Magnus Karlsson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare för Forskning, utveckling och innovation

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen och teamledare för Digitalisering & AI

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset och teamledare för Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Marika Markovits, domprost Stockhols domkyrkoförsamling och teamledare för Välfärd i förändring


Inspelning från Nystas digitala kickoff 13 november


Nu är arbetet med Nysta – ett nytt samhällskontrakt för Sverige post-corona igång.

Projektets sex arbetsgrupper har börjat diskutera och konkretisera på vilket sätt civilsamhällets bidrag och roll ska se ut.

Se inspelningen av kickoffen nedan för att få en inblick i arbetsgruppernas arbete, samt politiska reflektioner om projeket.  Medverkande:
 
Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset och ordförande Nysta

Helena Thybell, Rädda Barnen och teamledare Nysta

Wanja Lundby Wedin, Svenska Kyrkan och teamledare Nysta

Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och teamledare Nysta

Johan Oljeqvist, Fryshuset och teamledare Nysta

Marika Markovits, Stadsmissionen och teamledare Nysta

Hanna Kroksson, LSU och teamledare Nysta

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)
Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Ulf Kristersson, partiledare (M)

Nu är Nystarapporten här


Efter ett års samarbete mellan flera av civilsamhällets organisationer, som involverat hundratals personer, är nu Nysta mycket stolta över att kunna presentera Nystarapporten - Civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden!


Rapporten är ett resultat och en sammanställning av alla de olika Nysta-teamens arbetsområden. Den innehåller över 100 förslag till förändringar som låter det svenska civilsamhället spela en ännu större roll och bidra ännu mer, utefter alla sina många unika förmågor.


Du hittar rapporten, och Nystas huvudförslag, här.

Det senaste om Nysta


2x poddar med Nysta och Kairos Future

23/06/2021

Representanter från Nysta har gästat Framtidsstudion, Kairos Futures podd om framtidens utmaningar och möjligheter. I ett avsnitt kan du lyssna till Nystas ordförande Martin Ärnlöv diskutera civilsamhället, public service och samhällskontraktet med SVT:s VD Hanna Stjärne, och i ett annat Magnus Karlsson och Cissi Billgren Askwall från Nystas Team Forskning tala om forskningen och framtiden. Du hittar poddarna här.


Nysta i debatt: Så skapar vi ett nytt samhällskontrakt 11/06/2021

Nystas Team Civilsamhälle fortsätter att ta ställning för sina förslag för förbättrade förutsättningar för civilsamhällets organisationer. I en debattartikel i Dagens Arena lyfter man fram behovet av jämlika villkor, inkludering och mångfald och konkreta lösningar på hur man uppnår detta. Läs debattartikeln här.


Poddsamtal mellan Team Civilsamhälle och Arena Opinion 10/06/2021

Vad behöver förändras i Sverige för att stärka civilsamhället, välfärden och demokratin? Den frågan har Fryshusets VD och teamledare för Team Civilsamhälle Johan Oljeqvist ställt sig det senaste året. Visionen är Sverige som världens mest jämlika land för olika människor på samma sätt som vi lyckats bli ett av världens mest jämlika länder för lika människor. Ta del av Team Civilsamhälles förslag på hur vi närmar oss detta och mer i det här poddavsnittet med Johan Oljeqvist och Silvia Kakembo, Arena Opionion.


Inför en "växeltelefon" till hela det civilla samhället 10/06/2021

I en intervju med Altinget diskuterar Team Civilsamhälles teamledare Johan Oljeqvist, till vardags VD på Fryshuset, behovet av en infrastuktur och tydliga kommunikationskanaler till civilsamhällets organisationer. Syftet är att skapa mer delaktighet och förutsättningar för civilsamhällets organisationer och nätverk att få genomslag för gemensamma strukturfrågor. Du kan läsa intervjun om förslaget här.


Stärkta förutsättningar för civilsamhället - Delrapport från Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar 10/06/2021

Team Civilsamhällets övergripande förutsättningar är nu färdiga med sin delrapport, den sista av dessa innan lanseringen av den gemensamma slutrapporten nästa vecka. Rapporten ser över de förutsättningar som civisamhällets organisationer behöver förhålla sig till och ger förslag på hur delaktighet, tillit, mångfald och social innovation kan stärkas. Du kan läsa rapporten här.


Nysta i debatt: Krävs konkreta åtgärder för att försvara demokratin 02/06/2021

Internationellt syns auktoritära tendenser i många tidigare demokratiska samhällen och många rättigheter som länge setts som självklara utmanas inifrån. För att undvika liknande skeenden i Sverige och för att hantera de ökade hat och hot många aktörer och organisationer i samhället möter idag har Team Demokrati tagit fram några skarpa förslag på hur vi skyddar vårt demokratiska utrymme. Du kan läsa deras debattinlägg här.


Vidga det demokratiska utrymmet - Delrapport från Team Det demokratiska utrymmet 02/06/2021

Team Demokrati har undersökt dagens demokratiska tillstånd och de många utmaningar och svårigheter vi möter på de områdena idag. I sin delrapport fokuserar de på hur det demokratiska utrymmet kan förnnyas och hur vi förstärker våra fri- och rättigheter. Du kan läsa deras rapport här.


Forskningsrapport framtagen i samarbete med Entreprenörskapsforum - Social innovation i civilsamhällets organisationer 31/05/2021

Genom ett samarbete mellan Nysta och Entreprenörskapsfourm har Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, tagit fram en rapport om civilsamhällets innovationskraft och hur denna kan tillvaratas på bästa sätt. Nu är rapporten publicerad och du kan läsa den här.


Civilsamhällespodden gästas av Team Välfärd 26/05/2021

Marika Markovits och Johan von Essen från Nystas Team Välfärd gästade Civilsamhällespodden tillsammans med Maria Alsander från Volontärbyrån för en timmes diskussion om teamets arbete, deras rapport och de slutsatser som de har dragit däri. Du kan lyssna på podden här.


Om det ideella arbetet och den idéburna välfärden - Delrapport från Team Välfärd i förändring 24/05/2021

I dag presenterade Nystas Team Välfärd i förändring sina förslag på hur förutsättningarna för både det ideella arbetet och den idéburna välfärdens aktörer kan förändras och stärkas. Förslagen riktar sig främst till politiker på nationell, regional och kommunal nivå, men rapporten innehåller även konkreta förslag på vad civilsamhällets organisationer själva kan göra bättre. Du kan läsa teamets rapport här.


Marika Markovits intervjuad i Altinget 24/05/2021

I samband med förberedelserna för lanseringen av Team Välfärd i förändrings rapport om det ideella arbetets och de idéburna aktörernas roll i framtidens välfärd talade teamledare Marika Markovits med Altinget. Du kan läsa intervjun här.


Smart teknik med människan i centrum - Delrapport från Team Digitalisering och AI 19/05/2021

Team Digitalisering och AI är nu färdiga med sin andra rapport, denna gång om hur civilsamhället bör förhålla sig till utvecklingen av en digital framtid. Rapporten innehåller en rad konkreta rekommendationer till civilsamhället och du kan läsa hela rapporten här.


Nystas seminarium "Hur kan civilsamhället bidra till att fler kommer i arbete?" 10/05/2021

Nystas Team Arbetsmarknad lanserade sin delrapport med ett fullspäckat seminarium om arbetsmarknadsfrågor och civilsamhällets roll och förmåga att bidra. Du kan se en inspelning av seminariet här.


Nysta i debatt: Ta hjälp av oss nu när arbetslösheten växer 10/05/2021

Civilsamhället står beredda att bidra till att minska arbetslösheten och hjälpa dem som arbetslöshetsminskande åtärder annars har svårast att nå, utifrån den unika kompetens som många av civilsamhällets organisationer besitter. Men för att detta ska kunna ske behöver regeringen vidta konkreta åtgärder för att inkludera civilsamhället på likvärdiga och fungerande villkor i upphandlingar, arbetsmarknadspolitik och satsningar på den sociala ekonomin. Detta skriver teamledare Wanja Lundby-Wedin och hennes arbetsgrupp idag på Aftonbladets debattsida. Läs teamets uppmaning till regeringen här.


Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling - Delrapport från Team Arbetsmarknad 10/05/2021

Nystas team för arbetsmarknadsfrågor är färdiga med sin delrapport "Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknad och kompetensutveckling". Rapporten tar upp de många sätt som civilsamhällets organisationer kan bidra med omfattande kompetens och unika färdigheter på arbetsmarknadsområdet, bara de får de rätta förutsättningarna. Läs hela rapporten här.

Arbetsgrupper

Det demokratiska utrymmet

Teamledare: Hannah Kroksson, LSU

Denna grupp arbetar med demokratiutveckling.

Den kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.

Arbetsmarknad

Teamledare: Wanja Lundby-Wedin, Svenska kyrkan

Efter coronakrisen är satsningar på folkbildning och arbetsmarknadsåtgärder än viktigare för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. Civilsamhället har en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan få ett arbete eller sysselsättning.

Forskning, utbildning och innovation

Teamledare: Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Det bedrivs redan idag omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i relation till det civila samhället. Men samarbetet mellan civilsamhället och de svenska lärosätena behöver utvecklas.

Digitalisering och AI

Teamledare: Helena Thybell, Rädda Barnen

Digitalisering och AI är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet, men också för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla. Gruppen tittar på hur samhället som helhet borde hantera möjligheterna, men framför hur det civila samhället kan bli en ledande aktör i denna omdaning

Civilsamhällets övergripande förutsättningar

Teamledare: Johan Oljeqvist, Fryshuset

Gruppen kommer att presentera de viktigaste reformerna och lagförändringarna som krävs för att stärka utvecklingen av civilsamhället.

Välfärd i förändring

Teamledare: Marika Markovits, Stockholms Stadsmission

Gruppens utgångspunkt är att en ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Teamet arbetar med förutsättningarna för en starkare och växande idéburen sektor, samt diskuterar vilken roll frivilligheten kan spela i välfärden.

Har du frågor om Nysta?

Kontakta Anna Snell på Forum:

Håll dig uppdaterad om Nysta! Lämna dina kontaktuppgifter så får du mejl med senaste nytt: